Finansbransjen står ovenfor store endringer som vil utfordre eksisterende forretningsmodeller de kommende årene. Vi som et teknologiselskap, ser på dette som en spennende mulighet der vi kan bidra til å utvikle morgendagens løsninger.

Vi i Kong Arthur har sett et økende behov for forbedringer og innovasjon hos våre kunder. Vi ønsker å arbeide tett med kundene i avklaring av deres behov, forretningsmodeller og utvikling av deres løsninger.

Partnerskapet med Sparebank1 Finans Østlandet er et godt eksempel der ulike bransjer og ulik kompetanse utnyttes for å skape nye muligheter.