Kongens riddere har doblet seg i løpet av 2017! Hele fjorten nye riddere har dukket opp rundt bordet, med allsidig og spennende kompetanse som kommer til å bli viktig for oss inn i det nye året. Dette er et fantastisk bilde på etterspørsel og behov, entusiasme og vekst. Vi er stolte av alle våre riddere, og ønsker alle våre gamle og nye kunder et spennende, nyskapende og fantastisk nytt år!