Nystartede Askelab, hvor Kong Arthur er medeier,  har satt hjulene i gang for at førerløse busser skal bli en del av vår umiddelbare hverdag. – Det er spennende for Innlandet at vi kan være med så tidlig. Hvis vi kan være med og skape miljømessig gode og praktiske løsninger som kan avlaste den tunge transporten som bussen utgjør, er dette veldig interessant, sier daglig leder for Askelab, Bjørn F. Oustad.