Forretningsutvikling

For bedrifter i endring

Samfunnet er i stor endring. Vi påvirkes av rask teknologisk utvikling. Mange bransjer står overfor omstilling og endring, og teknologi inngår i stadig flere produkter og tjenester. Manuell vare- og tjenesteproduksjon erstattes gradvis av automatiske og digitale løsninger. Digitalisering handler derfor også om omstilling og utvikling av det som skal bli fremtidens arbeidsplasser. Endring begynner alltid med mennesker og deres evne til idéutvikling, omstilling, og å iverksette planer.

Vi i Kong Arthur tar konsekvensene av dette og tilbyr våre kunder prosesser i forkant av deres strategiske planer for virksomheten. Det kan være innsikt i- og analyse av muligheter og utfordringer, kreative prosesser for å finne frem til nye eller forbedrede løsningermarkedsavklaring og utvikling av personer og team.

Vårt prosessverktøy TANKEGANGEN® kombinerer forretningsutvikling, markedsorientering, tjeneste-innovasjon, design, teknologi-, person-, og bedriftsutvikling. Våre medarbeidere har pedagogikk- og veiledningskompetanse i tillegg til lang erfaring med prosessledelse når det gjelder utvikling av mennesker, team og bedrifter.

I kombinasjon med den øvrige kjernekompetansen i Kong Arthur kan vi bistå bedrifter fra tidlig idéavklaring og hele veien gjennom utviklingsløpet frem til ferdig utviklede og implementerte produkter og tjenester.

Tenkeboksen

Arena for kreative prosesser

Vi vet at idéutvikling og kreativitet gjerne oppstår utenfor faste rammer og rutiner. Vi har utviklet et konsept og en arena for dette arbeidet, TENKEBOKSEN®. Innenfor trygge rammer og med innovative metoder kan vi bistå din bedrift i å utfordre gamle, samt utvikle nye forretningsmodeller. Vi kan også bidra til å gjøre dine medarbeidere godt rustet til å stå i endring, samarbeide optimalt og å bidra i utviklingen av bedriften. Sammen kan vi skape og utvikle det som skal bli morgendagens arbeidsplasser! I våre lokaler i Brumunddal har vi et eget areal for konseptet TENKEBOKSEN® som vi har utviklet i samarbeid med Sparebank1 Østlandet.

Hva betyr dette for din bedrift?
Forretningsutviklingsprosessen vil styrke beslutningsgrunnlaget for å ta rette strategiske valg for bedriften på kort og lang sikt. Den vil redusere risiko i å utvikle «gårsdagens» løsninger og heller sørge for en bedre bestilling av teknologisk utvikling, merkevare og design, samt innrette personell i levering av produkter og tjenester. Produkter og tjenester vil utvikles mer markedsorientert og basert på kundenes reelle behov.

En tur i tenkeboksen vil kunne øke din bedrifts markedsposisjon, konkurransekraft og lønnsomhet.