Teknologi for undervisning

Vi leverer løsninger til over 35 universiteter, høgskoler og fagskoler i Norge og Europa. Kong Arthur’s produkter og tjenester kan deles inn i produktkategoriene Kong Arthur Admin, Kong Arthur Assist ogKong Arthur Connect.

Allsidig støttespiller

Kong Arthur Assist er en kursadministrasjonsløsning for profesjonelle aktører, særlig egnet for etter- og videreutdanning. KA Assist består av en serie moduler som gjør den svært fleksibel for ulike oppsett, og kan inkludere ulike betalingsløsninger etter behov. Den støtter per i dag PayEx (Kort og Vipps) og Agresso. KA Assist håndterer alt fra påmelding og betaling, til registrering og administrasjon av kurset/eventen. Løsningen integreres med andre systemer for å lage en komplett løsning for kursvirksomhet; som f.eks Agresso, FS og FS-EVU.

Brukervennlig studieadministrasjon

Den studieadministrative løsningen Kong Arthur Admin er en komplett IKT løsning for fagskoler og høgskoler som støtter hele prosessen f.o.m søking t.o.m vitnemål. Løsningen er basert på 32 års erfaring og benyttes i dag aktivt av 7 kunder, med ytterligere 3-4 potensielle kunder i pipeline. KA Admin er en svært fleksibel løsning bestående av ulike moduler, og den er særlig velegnet for mindre institusjoner hvor FS blir for stort og komplekst.

Vi tilbyr også ulike integrasjoner knyttet mot Kong Arthur Admin som de fleste av våre kunder velger å benytte som f.eks :

  • Automatisk data eksport til Lånekassen
  • Data eksport til DBH/DBH-F
  • Data eksport til Vitnemålsportalen for fagskoler og høgskoler
  • Data eksport/import til/fra e-læringsløsninger
  • Integrasjon med timeplan og rombookingssystem
  • Ulike andre etter behov og ønske

Dataintegrasjonsløsninger